fbpx

Psychologické
poradenství

Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.“

Karel Čapek

Psychologické konzultace

Necítíte se psychicky dobře a nevíte proč? Máte negativní myšlenky, problémy se vztahy s blízkými, s komunikací nebo máte pocit, že se Vám v životě nic nedaří podle Vašich představ... a chcete změnu? Trápí Vás jakékoli jiné téma týkající se duševního zdraví? V rámci psychologických konzultací Vám mohu pomoci se bezpečně na tato a mnohá další témata podívat a společně s Vámi objevit možnosti, jak se znovu cítit lépe. Věřím, že se žádné události v našich životech nedějí náhodou a nesou vždy hlubší smysl, než si umíme představit. Život je dobrodružná cesta, na které nás někdy potkávají nečekané výzvy, se kterými si občas nevíme rady – a to je v pořádku – nemusíme však být na naší cestě sami. Bude mi ctí dělat Vám společnost právě na Vaší cestě.

Psychosomatické konzultace

Jsem přesvědčena, že naprostá většina nemocí je psychosomatického původu a souvisí s nespokojenosti naší duše a těla. Nemoc vnímám jako proces sebepoznání - podle mne se vždy jedná o dobrodružnou cestu do vlastního nitra. I v této oblasti jsem připravena být průvodcem na Vaší jedinečné cestě - sama jsem se v minulosti z psychosomatického onemocnění úspěšně vyléčila a tato zkušenost mi zcela změnila pohled na zdraví a život (poslechněte si podcast o mé cestě k novému zdraví ZDE). Na psychosomatických konzultacích si na počátku společně vytvoříme časovou osu celého Vašeho dosavadního života, na které se budeme snažit identifikovat kritická období, které mohou mít vztah k současným potížím. Dále hlubinně pracujeme s možnými příčinami potíží, ptáme se, co Vám tělo svými příznaky může sdělovat, která oblast Vašeho života je v nerovnováze, zkoumáme Vás životní styl, hledáme skryté významy nemoci, možné příčiny, souvislosti a především možnosti nápravy - abyste se znovu cítili lépe.

Jak konzultace probíhají?

Jako první nás čeká tzv. úvodní konzultace, která trvá 120 minut, během kterých se budu snažit dozvědět se co nejvíce o Vás a Vašem jedinečném životním příběhu, ale také o Vašich současných potížích, které Vás ke mně přivedly. Úvodní konzultace slouží k tomu, abychom se lépe poznali a stanovili si témata (tzv. cíle), na kterých spolu budeme pracovat. Práci na Vašich cílech se budeme věnovat během následujících konzultací, které trvají 60 nebo 90 minut, v závislosti na tom, která varianta Vám bude více vyhovovat.

Jaké metody používám?

Používám mnoho různých metod, které aplikuji vždy na míru svým klientům. Od relaxačních technik, imaginace, přes práci se škodlivými myšlenkovými vzorci, až po práci na terapeutickém pískovišti (metoda sandtray). S klienty také zkoumáme jejich vztahy k blízkým lidem a také k sobě samému - což je ten nejdůležitější vztah v životě :). Dále používám techniky jako focusing (vnímání pocitů v těle), rodinné mapy (práce se vztahy v rodině), terapeutické karty aj. Vycházím z psychoterapeutických směrů V. Satirové (rodinná systemická terapie), gestalt psychoterapie, kognitivně-behaviorální terapie a dalších. Pracuji také s duchovními aspekty dané nemoci / potíží, s nevědomím a sny, výživou a mnoho dalšího...

Podívejte se na záznam z pořadu ČT Dobré ráno na téma Poruchy autistického spektra, kde jsem byla hostem ZDE.

Máte obavy?

Nejste si jisti, zda jsou konzultace vhodné právě pro Vás? Máte obavy? Můžete mi nejdříve napsat e-mail (naleznete níže), ve kterém můžete uvést, co Vás trápí, popř. proč váháte – velmi ráda Vám (nejpozději do 3 pracovních dnů) odpovím. 

Personál

Psycholožka, Mgr. Tereza Škorupová

Už při studiích na vysoké škole mne fascinovala psychosomatika – jak zásadní vliv má náš psychický stav na tělesné zdraví a naopak, bohužel je tento obor stále natolik „nový,“ že jsem se o něj mohla zajímat převážně formou samostudia. Abych se svému řemeslu do budoucna opravdu naučila, byl mi již v té době po ruce můj dlouholetý kamarád atopický ekzém, který doslova rostl se mnou, až v roce 2017 pokrýval celé mé tělo a v létě téhož roku mi zkolaboval organismus. Tělo je velmi moudré – najde si způsob, abychom mu konečně začali
naslouchat. Mé tělo řeklo dost a já se vydala na nejdobrodružnější výpravu mého života. Zcela jsem změnila jídelníček, vztah ke svému tělu i psychické nastavení a dnes jsem bez příznaků. Pochopila jsem, že pokud chci svým klientům pomoci, potřebuji s nimi pracovat celostně, tedy věnovat se nejen duši, ale stejnou měrou také tělu
a spirituálnímu rozvoji. Vše je propojeno – a to tradiční čínská medicína dobře ví. Je pro mě proto ctí pracovat v týmu plném odborníků na renomované klinice TČM, jakou Sakura skutečně je.

Reference a metody, které Mgr. Tereza Škorupová používá

Sandtray (terapeutické pískoviště) - metoda, která dává prostor tvořivému, neverbálnímu zpracování témat a hledání řešení problémů, s nimiž se právě potýkáme, a to na vědomé i nevědomé úrovni. Díky ohraničenému prostoru pískoviště a využití figurek a předmětů nabízí klientovi bezpečný prostor pro vytvoření jeho trojrozměrného modelu mysli. Pomáhá otevřít bolestivá témata, hledat příčiny našich obtíží i cesty k jejich léčení.

Své o tom ví paní I., pro kterou bylo na terapiích velmi náročné slovy popsat své prožívání, protože v její rodině se o pocitech nikdy nemluvilo a ani se jim nepřikládala přílišná důležitost. Své pocity dokázala vyjádřit až díky neverbální technice sandtray a společně jsme odkryly nejdůležitější oblasti, které jí v životě trápily a které opravdu mohou být náročné popsat, jak např. pocit méněcennosti, nízkého sebevědomí apod.

Rodinné mapy - metoda, která se zabývá typologií rodinných vztahů, komunikačních pozic mezi členy rodiny, mapování rodinných pravidel a zvyklostí, vlivem rodinných hodnot na život členů rodiny. Zkoumá vliv zmíněného na současný život člověka, na mezilidské vztahy i sebeúctu členů rodiny. Tato metoda může vést k většímu porozumění, jak se v původní rodině zacházelo s emocemi, konflikty, hněvem a bolestí a umožní nám vidět minulost novým laskavějším pohledem.

Pro paní H. byla technika rodinné mapy opravdovým obratem v celé terapii. Měla odmalička velmi komplikovaný vztah se svým otcem, při příchodu do terapie na něm nemohla najít ani jedinou dobrou vlastnost. Skrz mapu jsme se dostaly až k rodičům otce a dokonce jeho prarodičům, kde jsme odhalily počátky problému, který paní H. přišla řešit a paní H. poprvé přišla myšlenka, že věc, kterou na otci nenáviděla nejvíce, mu vlastně pomáhala přežít podmínky, ve kterých se nacházel... Když porozumíme kontextu, ze kterého my i naši předkové pocházíme, můžeme se poprvé na své blízké podívat jiným pohledem – a to je velmi léčivé.

Psychosomatické metody a techniky - psychosomatika je směr, který se zabývá souvislostmi mezi stavy těla (soma) a duše (psyché). Starosti, s nimiž si duše neví rady, tělo často řeší nemocí (tzv. somatizuje). Cílem psychosomatických konzultací je prozkoumat tyto souvislosti, zjistit, co nám chce naše tělo nemocí sdělit, najít možné příčiny obtíží a pracovat na zlepšení konkrétních psychických potíží a úzdravě těla.

Jako například u paní E., která na konzultace přišla s četnými zdravotními potížemi, které stále přibývaly. Paní E. byla velmi uzavřená a bylo pro ni velmi náročné mluvit o svých pocitech, nesvěřovala se se svými starostmi ani nejbližším. Její vztah k sobě byl velmi negativní, mluvila o sobě velmi nehezky a druhé naopak idealizovala, přesto, že se k ní častokrát nezachovali hezky. Měla tendenci všem pomáhat, přebírat za ně zodpovědnost a sebe a své potřeby naprosto upozaďovat. Většina jejich myšlenek během dne byla zaměřená negativně – co by mohla udělat jinak a lépe, co na to řeknou blízcí, vytvářela si katastrofické scénáře a její vnitřní prožívání působilo na emoce, tělo i chování. Terapie je zatím v počátcích, ale už po pár sezeních se paní E. podařilo uvědomit si své potřeby, což vnímám jako obrovský krok kupředu. Postavit sám sebe na 1. místo by totiž měl umět každý z nás, a rozhodně to není myšleno nějak sobecky. 

Focusing - metoda práce s tělesnými pocity a forma napojení se na své tělo. Slouží k porozumění významům v těle probíhajících prožitků, pomáhá porozumět vlastním emocím a významům, které svým prožitkům dáváme. Dokážeme-li zůstat i u špatně únosných pocitů s vlídností, pochopením a přijetím, otevíráme tím možnost, že se změní. Metoda nabízí způsob, jak porozumět zprávě a významu, které jsou takovými pocity neseny.

Paní P. díky této metodě vůbec poprvé navázala „spojení“ se svým tělem, které pro ni vždy bylo jen „nedůležitou schránkou“ a pozornost mu věnovala až tehdy, kdy ji něco začalo bolet. Tělo je ale velmi moudré a když si paní P. dovolila mu naslouchat, identifikovaly jsme společně místa největšího napětí, které se nacházely v tomto případě na spáncích, v hlavě. Paní P. pracovala jako úřednice a vlivem mnoha životních událostí celý den používala „hlavu,“ stále přemýšlela, analyzovala, dokonce i ve svém volnu se snažila vzdělávat se, aby v práci mohla být „dost dobrá.“ Její mysl téměř nebyla ve stavu bez myšlenek a její tělo bylo odsunuto zcela na druhou kolej. Paní P. si díky této metodě uvědomila, z čeho pramení její bolesti hlavy a zad a v terapii jsme dále odkrývaly destruktivní přesvědčení, které ji v tomto stavu udržovaly (např. až pokud budu dostatečně výkonná a chytrá, můžu si sama sebe vážit). 

Schématerapie - tento směr se zabývá tzv. módy, dočasnými způsoby nastavení mysli, který zahrnují jak náš současný emocionální stav, tak také způsob, jakým se s nimi vyrovnáváme. Mody mohou být užitečné (adaptivní) nebo neužitečné (maladaptivní). Schéma mody nám pomáhají zorientovat se v tom, jak v jednotlivých situacích, přemýšlíme, jak se v nich cítíme a jak se v nich máme tendenci zpravidla zachovat. Jedním z hlavních cílů schématerapie je naučit se v jednotlivých modech orientovat a poznat jaké situace je spouštějí. Následně můžeme v situacích monitorovat, které jsou pro nás adaptivní (prospěšné), a které nám v současné době spíše škodí, než by nám byly k užitku. Díky tomu můžeme přehodnotit využívání některých strategií, které nám škodí a nahradit je prospěšnějšími strategiemi.

Pan O. začal terapie navštěvovat kvůli problémům v partnerských vztazích, kdy v posledních letech zažíval jeden rozchod za druhým. Nedokázal těmto situacím porozumět a bál se toto téma s kýmkoli otevřít. Díky schématerapie si uvědomil, že si s sebou ze svého dětství do dospělosti přinesl mnoho „strašáků,“ které mu brání cítit se dostatečně hodnotným a zajímavým člověkem. Hluboce uvnitř věřil, že je „bezcenný“ a v soužití s partnerkami se toto přesvědčení snažil zakrývat pro partnerky často nepříjemným způsobem, např. trávil 12 hodin denně v práci, byl extrémně puntičkářský a náročný na sebe, ale i své blízké a tak dále. Pomocí dlouhodobé schématerapie jsme odkryli strategie, které panu O. bránily udržet si zdravý vztah a zapracovali jsme především a vztahu k sobě, přijetí a toleranci, a to i pomocí přepisu minulých zážitků, především z dětství. Změn si jako první všimli přátelé a věřím, že s tímto novým a zdravějším nastavením na sebe úspěchy v partnerství nenechají dlouho čekat… 

Ceník


Ceník pro dospělé

Vstupní vyšetření

  • Vstupní diagnostika 120 min.1890,-

Terapie

  • 90 min.1290,-
  • 60 min.890,-

Krizová psychologická poradna

  • 30 min.550,-

Ceník pro studenty

(osoby do 26 let, prezenční studium, po předložení průkazu / potvrzení o studiu)

Vstupní vyšetření

  • Vstupní diagnostika 120 min.1590,-

Terapie

  • 90 min.990,-
  • 60 min.590,-

Krizová psychologická poradna

  • 30 min.390,-

Fotogalerie