fbpx

Akupunktura aneb kovem a ohněm

Dnes si povíme něco o akupunktuře a moxibusci. Tyto techniky jsou v Číně známy po tisíciletí, a i na západě se těší veliké oblibě. Vznik akupunktury se datuje do dob několika tisíc let před naším letopočtem. Podle legendy jednou Žlutý Císař zakopl a zapíchl si trn do 36 bodu na dráze žaludku Zu San Li, čímž mu zmizely žaludeční obtíže, tak tedy objevil první akupunkturní bod.

Vpichování jehliček do přesně určených míst na těle se samozřejmě postupně vyvíjelo a mistři pomalu pronikali do složitého labyrintu akupunkturních bodů a drah, čímž postupně vzniklo mnoho škol, přístupů a technik. Původně se taktéž využívali jehly kamenné a kostěné, které později nahradily drahé kovy a dnes jednorázová chirurgická ocel. Akupunktura se na počátku těšila oblibě zejména na jihu Číny, kde bylo teplé podnebí a lidé sužovaly horké nemoci. Na severu však byla situace jiná, zde lid sužovaly choroby chladné, a tak zde byla využívána zejména moxibusce. Pálení pelyňkové vaty s dalšími bylinami na stanovených bodech nebo částech těla je nenahraditelnou metodou dodnes.

KLASICI HOVOŘÍ O DRAHÁCH TAKTO:

Je z mocnosti dvanácti drah, že existuje lidský život, že se vynoří nemoci, že člověk může být léčen a nemoc vyléčena. Dvanáct drah je místem, kde začátečník začíná a mistr končí. Začátečníkovi se zdají jednoduché, mistr ví, jak jsou
složité. 
- Huang Di Nej Jing Ling Shu kap. 17

Celý systém meridiánů se pak skládá z 12 hlavních drah (6 Yinových a 6 Yangových). Je známo taktéž 8 mimořádných drah, ty však až na 2 nemají vlastní body, ale "půjčují" si je od drah řádných. Hlavní dráhy zajišťují protékání Qi celým organizmem, jsou spolu spárované, kde končí jedna, začíná druhá a navzájem na sebe navazují. Yangové dráhy propojují hlavu s končetinami a energie v nich klesá dolů. Yinové dráhy propojují končetiny a hrudník a energie v nich stoupá vzhůru. Každá z drah pak přináleží nějakému orgánu a příslušnému prvku.

Energetický systém propojuje fyzické tělo a duchovní sféru. Je tedy pomocí akupunktury možné ovlivnit jak neduhy fyzické tak duševní. TCM sice nezná psychologii jako samostatný obor, ale zná koncept pěti elementů, který souvisí i s našimi emocemi a duchovní sférou. Jelikož jsou úrovně mezi sebou propojeny a mají na sebe značný vliv, můžeme prostřednictvím harmonizace jedné vrstvy ovlivnit i vrstvu druhou.

Celý systém si pak můžeme představit složitou mnoha úrovňovou síť řek. Každá dráha má hluboký průběh, ve kterém se propojuje se svým příslušným orgánem, v povrchových vrstvách pak tvoří jak příslušný meridián, tak i řadu spojek. Nezapomeňme, že Qi se musí dostat ke každé buňce našeho těla toho je docíleno přes drobné spojnice kterých je nekonečně mnoho. Dráhy se na mohou křížit, jsou mezi sebou navzájem propojeny a mohou si tak mezi sebou přelévat energii. Ony pověstné body pak tvoří jakési přepustě, ve kterých se energie dráhy koncentruje a mění. Projevuje se to vyšší citlivostí na tlak, vyšší teplotou, sníženým kožním odporem a zvýšeným elektrickým potenciálem. Body jsou velké zhruba 2-5 mm a v klasických textech se hovoří o 365 na každé straně těla. Bylo však objeveno mnoho dalších bodů, dnes je jich popsáno více než 1000. Existují body řádné, ty leží na příslušném meridiánu, dále existují body mimo-dráhové, ty leží buď mimo průběh dráhy, nebo nejsou k jejímu průběhu řazeny.

Body lokalizujeme pomocí anatomických struktur na těle a proporcionálních jednotek Cunů. Po určení léčebného postupu a odběru pulzu terapeut vybere body pro dané sezení, ty se mohou na jednotlivých sezeních lišit v závislosti na
vývoji stavu. Navíc pokud jsou opakovaně napichovány stejné body, je to jako opakovaný rozhovor dvou lidí na stejné téma. První setkání tak budou velmi záživné a poučné, ale s přibývajícím časem se stanou nudnými, neboť se nepřispěje ničím novým. Každý praktik akupunktury je zvyklý pracovat trochu jinak, někteří pro docílení požadovaného efektu potřebují množství jehel, jiným stačí jen jedna. Školený praktik akupunktury zná anatomické souvislosti na těle, ví jak hluboko a pod jakým úhlem má jehlu zapíchnout, aby klientovi neublížil a bere v úvahu jak tloušťku jehly, tak její stimulaci v závislosti na požadovaném efektu. Jehly se pak nabodávají do charakteristického pocitu De Qi (dostavení se Qi). To klient vnímá jako pnutí, brnění, tlak, rozpínání, teplo nebo pocit elektrického výboje. Tento pocit však po chvíli odeznívá.

Akupunkturní léčba nebude účinná, dokud se nedostaví Qi. 
- Ling Shu

Jehly se ponechávají zapíchnuté od několika sekund po max. 40 minut, standardně 20 min. Existují i malé nalepovací jehličky dlouhé cca 1 mm, ty se ponechávají zapíchlé v uchu až týden. Praktik pak může zvolit nějakou metodu stimulace čímž energii, buď vypustí, nebo doplní. Může taktéž na některé body přidat moxu, čímž se do těla doplní teplá Yangová energie. Moxa se dále využívá pro vyhnání chladu nebo léčbu některých druhů blokády. Akupunktura by se neměla provádět v opilosti, při velkém vyčerpání, hladu a ve stoje. V těhotenství je pak zakázané napichovat body v oblasti podbřišku dolní části zad a některé vybrané body, které stahují energii dolů. Tohoto efektu se však hojně a bezpečně využívá pro žádaném vyvolání porodu, ten se po napíchnutí příslušných bodů rozběhne do 3 dní.

Každá dráha má příslušný počet bodů ten se u každé dráhy liší, dráha srdce má například bodů 9 a dráha močového měchýře má bodů 67. Specifické postavení v celém systému pak mají body nacházející se na ruce od loktu k prstům
a na noze od kolene k prstům. Zde se nachází tzv. Yuan body, jeden pro každou dráhu. Koncentruje se v nich původní Qi. Na každé dráze je taktéž bod Luo ty propojují dráhy dvojic orgánu příslušící stejnému prvku. Dále se zde nachází pět přepravních bodů (body pěti přehrad). Jedná se o pět bodů na každé z 12-ti hlavních drah. Každý z 5 bodů náleží nějakému elementu, jejich pořadí se počítá od špiček prstů směrem k lokti nebo koleni. Průběh dráhy je zde přirovnáván k postupně sílícímu vodnímu toku, a tak i body jsou označovány jako: studánka, potůček, přeprava, procházení a spojení. Tyto body jsou pro vytvoření harmonického toku Qi v dráze a těle nepostradatelné.

Zvláštní postavení mají v celém systému mimořádné dráhy. Jsou to první dráhy, které u zárodku začínají vyvíjet. Kontrolují funkci řádných drah a mají úzký vztah k psychice a emocím čehož se v terapii využívá. Jsou rezervoár mi energie v těle. Až na přední a zadní střední dráhu nemají vlastní body, ale „půjčují“ si body ze systému 12 hlavních drah. V minulosti se s mimořádnými drahami pracovalo pouze pomocí cvičení Qi Gong, později se však začalo využívat i akupunkturních technik. S mimořádnými drahami je důležité pracovat velice opatrně a s dobrým záměrem, mají totiž velice blízko k naší „podstatě“.

Vedle akupunktury a moxibusce se však v průběhu věků vyvinula celá řada dalších technik stimulace bodů. Můžeme zmínit například akupresuru (stimulaci tlakem), baňkování, švestkový květ (malé kladívko s krátkými jehličkami na konci
určení ke stimulaci poklepem). Ve 20. století se objevila stimulace pomocí elektrického proudu nebo laseru.

Pomocí akupunktury se dá léčit celá řada chorob, jejich výčet by dal na samostatný článek. Pokud navštívíte praktika TCM, jistě vám doporučí nejvhodnější metodu. Akupunktura je léčebnou metodou uznávanou po celém světě, dokonce v ne až tak dávné minulosti byla tato metoda hrazena pojišťovnou i u nás. Doufejme, že bude obliba této překrásné metody růst a bude přibývat i kvalitních akupunkturistů.

 

Váš Vláďa