fbpx

Koronavirus z pohledu TCM

Pojďme se spolu podívat na koronavirus, který se dá se léčit i pomocí tradiční čínské medicíny. Čtrnáct předních expertů TCM se dalo dohromady (pod vedením prof. Zhang Nanshana) a stanovili tyto 4 pilíře léčby:

1️⃣ Han Shi Fan Fei – chladná vlhkost zraňuje plíce
Počáteční stádium onemocnění (nerozeznatelné od běžné chřipky), ale s tendencí k přítomnosti vlhka. Pacient vnímá nastupující virózu, kýchá, má rýmu, kašle, má zvýšenou teplotu s odporem k chladu, může mít pocit únavy, tíhy, průjem a nauzeu.
Doporučená bylinná směs: Huo Xiang Zheng Qi San Jia Jian
 
2️⃣ Yi Du Bi Fei – nakažlivý toxin blokuje plíce
Rozvinuté stádium s postižením plic. Škodlivina pronikla do hloubky (Yang Ming Jing) a vyvolává horko. Pacient má horečku, suchý ale dráždivý kašel, dušnost, větší či menší zchvácenost. Kašel se může stát v průběhu dnů produktivním s vykašlávání žlutých hustých hlenů (kvůli bakteriální superinfekci).
Doporučená bylinná směs: Ma Xing Shi Gan Tang Jia Wei
 
3️⃣ Nei Bi Wai Tuo – vnitřní obstrukce vyvolávající únik
Závažné stádium, při kterém se díky akumulaci škodliviny (horký Tan, blokáda krve) naruší oběh Qi a krve a rozvíjí se šokový stav. Pacient se propadá do bezvědomí, mělce dýchá, má tachykardii či arytmie, masivně se potí. Doporučenou léčbou je též monitorování a symptomatická léčba na oddělení urgentní medicíny s asistovanou respirací a dalšími nezbytnými symptomatickými zákroky.
Doporučená léčba: extrakt ze směsí Su He Xiang Wan + An Gong Niu Huang Wan a zkoušel se rovněž extrakt Ren Fu Tang
 
4️⃣ Fei Pi Qi Xu – nedostatečnost plic a sleziny
Fáze úzdravy s narušením Zheng Qi, obvykle v podobě oslabení plic a sleziny se zbytkovým Tanem. Pacient je slabý, pokašlává, má nechutenství, spontánně se potí.
Doporučená bylinná směs: Xiang Sha Liu Jun Zi Tang Jia Jian
Směsi z těchto čtyř pilířů nemají preventivní účinek, podávají se dle stavu a modifikují se dle potřeby. V rámci prevence doporučila Univerzitní nemocnice TCM v Pekingu tuto směs: Yu Ping Feng San Jia Jian. Tato navržená směs doplňuje Qi, pročišťuje (potenciální) horko v různých oddílech. Nezapomínejme však, že nejlepší prevencí je správná životospráva (zaměřená na zlepšení stavu Zheng Qi a zejména její obranné části) a nepropadání panice! 
(ZDROJ MUDr. Jozef Lucký, TCM Institut)