fbpx

Qi Gong

12.2. začíná lekce Čchi kung pro začátečníky a mírně pokročilé. Je to prastaré čínské cvičení (první zmínky před 3000 let) sloužící k uchování dlouhého zdraví. Je postaven na principech taoistického vnímání vesmíru. Pří jeho pravidelném praktikování dochází nejen ke zlepšení stavu fyzického těla, ale i naší psychiky. V překladu slovo čchi kung znamená „pěstování, práce s energií čchi“. V tradiční čínské medicíně je čchi kung využíván jako samostatná léčebná metoda, ale je také doplňkem k jiným terapiím jako je akupunktura, fytoterapie, dietetika. Patří mezi velmi účinné energetické cvičení, které ve svém důsledku dokáže odstranit většinu zdravotních fyzických i mentálních potíží. Základními předpoklady pro jeho praktikování je zklidnění mysli, uvolnění, následování přirozenosti. Čchi kung cviky nás učí jak v sobě najít a probudit přirozenou léčebnou schopnost našeho těla. Čchi kung úzce souvisí s celkovým životním stylem a pohledem na svět, proto se na seminářích dozvíte nejen o Taoistické filosofii, ale i metodách kultivace dlouhého života.

V průběhu kurzu se naučíme základní cvičení pro posílení vnitřních orgánů, harmonizaci těla a mysli a také dechové a relaxační techniky. Procvičování jednoduchých cviků zmírňuje nejrůznější bolesti pohybového aparátu, jako jsou bolesti páteře, kloubů a svalů, odstraňuje únavu, zlepšuje spánek, odbourává stres, rozvíjí duševní stabilitu a klid. Pro svou fyzickou nenáročnost a adaptabilitu se doporučuje všem věkovým kategoriím. Kurz je určen všem, kteří milují pohyb, sebe sama a chtějí zlepšit své zdraví nebo se chtějí dozvědět o tom, jak naše tělo funguje z pohledu jiné optiky než té západní.

Fytoterapie z pohledu Tradiční čínské medicíny

Dnes nahlédneme pod pokličku čínské fytoterapie neboli bylinného léčitelství. V tomto článku si popíšeme specifika této metody. Dozvíme se něco o tom, jak TČM přistupuje k jednotlivým bylinám a jejich směsem. Na úvod je dobré vysvětlit rozdílný pohled na slovo bylina. V Evropě tím je myšlená rostlina, zatímco v TČM tato léčiva označujeme pojmem Yao. Tato léčiva nezahrnují pouze rostlinnou říši, ale taktéž říši hub, nerostů a živočichů. Zde bych rád upozornil na fakt, že v naší republice se živočišná léčiva téměř neužívají (až na fosilie, ulity a některé kosti). Jelikož můžeme většinou nahradit Yao živočišného původu, často rostlinnou alternativou, snažíme se toho značně využít, a tak většina směsí nemá fatální dopad na naši drahocennou planetu. Čínská fytoterapie se od evropské liší v několika směrech. Tím nejvýznamnějším je míchání několika bylin do směsí. Zatímco v Evropě se častěji byliny podávají samostatně, případně je smícháno jen pár bylin, v Číně je situace opačná, Yao se míchají do směsi, které jich mnohdy obsahují i desítky a užívají se v poměrně „vysokém“ dávkování běžně i 100 g na den. Původ čínské fytoterapie se datuje do roku 3000 př. n. l., avšak v té době byla tato metoda značně mladá. Ve 2. stol. n. l. vyšlo dílo Shen Nong Be Cao Jing popisující účinky 365 Yao. Roku 1572 v dalším díle Ben Cao Gung Mu bylo popsáno 1892 Yao. A konečně v současnosti Velký lexikon čínských Yao Zhong Yao Da Ci Dian obsahuje popis 9000 Yao. Existuje celá řada faktorů ovlivňující účinek a vlastnosti Yao. To se týká geoautencitity, tedy původu Yao, taktéž části rostliny, kterou použijeme. Například z lotosu (Nelumbo nucifera) se používá 8 různých částí. Významnou roli hraje taktéž doba sběru, různé části se sbírají v různou dobu s ohledem na maximální sílu účinku užívané části. Například pro kořeny je typický sběr na podzim a začátkem zimy, natě v době maximálního rozvoje a květy těsně před nebo po rozvinutí. Jednotlivé části se následně upravují. Požadovaný tvar získáme čištěním, řezáním nebo
drcením. Dále je možné Yao máčet ve vodě, tím je změkčíme k další úpravě, můžeme zjemnit chuť, případně zmírnit nebo odstranit „toxicitu“. Taktéž je možné Yao upravit ohněm, většinou se jedná o pražení, ať už na mírném či větším ohni, popřípadě sežehnutím. Používaná je taktéž metoda „vody a ohně“, jedná se o dušení, napaření či zahřátí. V neposlední řadě jsou to přísady, se kterými se Yao upravují pro docílení požadované formy a účinku. Jde například o med, ocet, víno a alkohol, slaná voda a zázvorová šťáva.
Z pohledu TČM Yao charakterizují:
 čtyři povahy
 pět chutí
 tropizmus, směřování do drah
 toxicita

Čtyřmi povahami myslíme teplotní Charakter Yao. Ty jsou na škále od velmi horkých přes neutrální až po velmi chladné. Pět chutí nemůžeme brát doslova jako vjem zjistitelný ochutnáním, jde často o popis účinku a obvyklému působení chutě na daný orgán Zhang Fu. Chutě nám předurčují léčebné vlastnosti Yao. Tropizmem myslíme vstupování Yao do drah. Až poté, co Yao prostoupí do příslušné dráhy, může se, ale též nemusí, dostat k danému orgánu. Toxicitou myslíme obsah nebezpečných látek, které jsou nebezpečné pro všechny. Avšak školený terapeut ví, kdy tyto Yao může podat, aniž by došlo k nežádoucím účinkům. Dále se taktéž jedná o toxicitu v kontextu špatného podání. Yao jsou následně řazeny do jedné nebo více z mnoha skupin.
To jsou například:
 Doplňovače Qi, krve (Xue), Yin, Yang
 Otevírače povrchu
 Pročišťovače horka
 Yao spouštějící dolů
 Napravovače Qi
 Yao zastavující krvácení
 Yao tišící ducha

Při míchání je třeba dbát na slučitelnost Yao tak, aby nedošlo k nežádoucím účinkům. Yao si můžou navzájem ve svých účincích pomáhat a podporovat se. Jedno Yao může potlačovat druhé nebo výrazně oslabit jeho účinek (tohoto efektu se často využívá pro snížení toxicity). Taktéž účinek jednoho Yao může vyrušit účinek druhého. Na druhou stranu při smíchání neslučitelných Yao můžeme vytvořit nežádoucí reakci.

Během věků se zdokonalovali postupy míchání směsí až do dnešní vysoce standardizované podoby. Léčiva se dávají do směsí dle určitých pravidel. Nejdříve je nutné stanovit základní cíl směsi, následně přemýšlíme o sekundárních cílech a taktéž o cestách, kterými dosáhneme cíle léčby. Rozeznáváme čtyři hierarchické skupiny, které mohou Yao ve směsi zaujmout. „Císař“ má ve směsi hlavní léčebnou funkci. „Ministři“ zesilují terapeutickou akci císaře. „Asistent“ léčí další příznaky, mírní některé účinky císaře a ministra ku prospěchu celkovému záměru. „Poslové“ nasměrují směs do vybrané oblasti a harmonizují účinky různých Yao. Ve směsích se nemusí vyskytovat všechny čtyři
skupiny, ale císaře by směs měla obsahovat vždy. Při sestavování směsi dbáme i na konstituci, věk, pohlaví, roční období a stav trávení. S bylinami v TČM se setkáme v několika formách. I ty hrají důležitou roli v léčbě. Snažíme se
klienta nepřehltit nebo nepodat příliš slabou dávku a formu. Zlatým standardem fytoterapie jsou Odvary (Tang), ty získáme vařením Yao. Nedoporučují se vařit v kovových hrncích. Odvar se následně pije 2x až 3x denně. Forma prášku (San) již není tolik využívaná neboť je náročná na uchování. Yao se namelou v mlýnku a užívají se „na sucho“, následně se zapijí vodou nebo se se připraví nálev. Pro nás asi nejznámější a nejdostupnější forma již předpřipravených směsí je forma kuliček (Wan). Ta se připraví uvařením odvaru a sušením do konzistence pasty. Pasta se obvykle doplní škrobem a lisuje do kuliček. Forma granulí (Chong) je prášková, na rozdíl od formy San se však byliny upravují tak, aby déle vydržely a nehrozila jejich kontaminace. Tablety (Pian) se vyrábějí přimícháním pojiva do granulí a následným lisováním. Sirup (Gao) je chuťově atraktivnější varianta využívaná především k léčbě
dětí. Další kategorií jsou medicinální vína ta se připravují nakládáním bylin do alkoholu. Pro lokální užití se taktéž připravují masti, obklady a náplasti.


To bude z dnešní ochutnávky čínské fototerapie vše,
Váš Vláďa.

Příběhy z praxe

V tomto článku se podíváme na to, jak tradiční čínská medicína pomáhá tam, kde už i jiné metody selhávají. 

PŘÍBĚH PRVNÍ

☯️ Terapeut: Petra Vachová
☯️ Klient: Paní, 48 let
☯️ Hlavní potíže: Bolesti břicha, problémy s trávením, pocity na zvracení, nadýmání a rozpínání v břiše. 
☯️ Další potíže: Bolesti hlavy, oboustranné i na temeni, byla zde potřeba chladit. Závratě při chůzi, pocit nejistoty, strach, že upadne. Ve 24 letech psychické problémy, nemohla jíst a objevily se potíže se žlučníkem. Prožívá hodně stresu v práci. Od jara 2018 se stav zhoršuje - závratě, pak bolesti břicha a blokáda páteře, na níž má v současné době nemocenskou. Pociťuje tlak v očích, v uších syčí. U snídaně pociťuje bušení srdce, přičemž EKG je v pořádku. Vyprazdňování nepravidelné. První den menstruace bolesti břicha.
☯️ Pokračování dalších potíží: Když se nají má křeče v břiše a v noci nemůže spát. Problémy při usínání, budí se v noci a břicho ji tlačí. Mívá špatné sny.
☯️ Princip léčby: Podpořit trávení, uvolnit stagnaci Qi a uvolnit psychický stres, podpořit spánek a ztlumit bolesti hlavy.
Aplikovali jsme akupunkturu na podporu trávení a uvolnění napětí a vytvořili individuální bylinný recept.
☯️ Výsledek: Paní přišla na kontrolu po 14 dnech, kdy brala individuální bylinné směsi a cítila se o 80% lépe. Může se najíst, břicho nebolí, ani nemá nevolnosti. Hlava nebolí, jen pociťuje stále závratě při chůzi. Uvádí, že má mnohem více energie a necítí se tak unavená a eliminoval se stres.
V tuto chvíli pracujeme dále na závratích a do budoucna upravíme premenstruační bolesti břicha. 

PŘÍBĚH DRUHÝ

☯️ Terapeut: Vladimír Maňásek
☯️ Hlavní potíže: Po vysazení antikoncepce se paní necítila dobře a začala mít problémy s cyklem. 
☯️ Princip léčby: Pan Maňásek zahájil léčbu pomocí akupunktury a bylinek. Již po první akupunktuře se stav velmi zlepšil. 
☯️ Výsledek: Všechny příznaky PMS se výrazně zlepšily a paní se cítí mnohem lépe.
☯️Názor klientky: „Moc děkuji za laskavý osobní přístup, pohodovou atmosféru a profesionalitu pana Maňáska.“

PŘÍBĚH TŘETÍ

☯️ Terapeut: Petra Vachová
☯️ Hlavní potíže: Trápily mne velké žaludeční potíže, které začaly po špatně předepsaných antibiotikách. Z každého jídla mi bylo okamžitě nevolno, nemohla jsem skoro jíst a moje váha a zdraví se rapidně propadlo.
☯️ Princip léčby: Paní Petra zahájila léčbu pomocí akupunktury a bylinek. Již po první akupunktuře se stav velmi zlepšil. 
☯️ Výsledek: Hned po úvodní konzultaci u paní Petry jsem měla skvělý pocit a naději, že mi zase bude lépe. Paní Petra má také velkou zásluhu na zlepšení mého psychického stavu, její vřelost a pozitivní energie je naprosto nakažlivá a pokaždé od ní odcházím jako nový člověk. 
☯️ Názor klientky: „Pokud hledáte místo kde vám pomohou od problémů, s kterými si často nikdo neví rady, jste na správné adrese. Sakura Clinic mohu všem vřele doporučit.“

PŘÍBĚH ČTVRTÝ

☯️ Terapeut: Petra Vachová
☯️ Hlavní potíže: Po vysazení antikoncepce obtíže s nepravidelným menstruačním cyklem (zpoždění až 77 dní)
☯️ Princip léčby: Léčba pomocí fytoterapie (bylinek). 
☯️ Výsledek: Menstruační cyklus se dostavil díky zahájené léčbě bylinkami.
☯️ Názor klientky: „Šťastná som ako blcha a nemusím ísť na injekciu. Nič som nebrala iba odvar z byliniek. A stálo to za to počkať a nedávať do seba zase nejakú chémiu!!! Takže opať ma raz čínska medicína nezklamala!!! Ďakujem mooooc!!!! Eva.“

PŘÍBĚH PÁTÝ

☯️ Terapeut: Petra Vachová
☯️ Hlavní potíže: Zranění při sportu, které omezovaly pohyb (bolesti kloubů a šlach v ruce).
☯️ Princip léčby: Léčba pomocí fytoterapie (bylinek) a akupunktury.
☯️ Výsledek: Během týdne pacient pociťoval jen mírnou bolest v místě zranění a po necelých 14 dnech bolest odezněla úplně.
☯️ Názor klienta: „K paní Petře jsem se dostal náhodou přes moje známé, kteří mi o ní vyprávěli, že je špičkou ve svém oboru a musím uznat, že se nemýlili. Musím se přiznat, že jsem tomu ze začátku moc nevěřil, ale výsledky mě velice rychle vyvedly z omylu. Tímto bych chtěl paní Petře poděkovat, že mi pomohla od nepříjemné bolesti kloubů a šlach v ruce a já opět mohl bezproblémově sportovat. Děkuji.“

PŘÍBĚH ŠESTÝ

☯️ Terapeut: Petra Vachová
☯️ Klient: Žena, věk 50 let
☯️ Hlavní potíže: Několik let těžké migrény s aurou (při této komplikaci přetrvávají příznaky jako zmatenost, částečná paralýza nebo porucha řeči po celou dobu záchvatu) trvající i několik týdnů. Opakované zažívací problémy. V dětství zjištěna polyvalentní alergie (prach, roztoči, pyly, celá řada potravin). Léčí se se srdcem a velmi kolísá krevní tlak. Zhruba 20 let trpí bolestí zad (od autohavárie). Nyní bolesti žaludku a levého podžebří. Stav se dále komplikuje o pálení žáhy a vracení se kyselého obsahu. Klientka rychle vyhladoví a někdy trpí na záchvaty přejídání. Projevy nástupu menopauzy, návaly a opocení.
☯️ Dle diagnostiky 10 otázkami jsou významnými body: Střídání pocitu horka přes den a chladu na večer, nesnášenlivost průvanu, nadměrné pocení v podpaží a dekoltu, pot barví prádlo do žluta a zapáchá, pocit knedlíku v krku spojené se suchostí, zhoršení zraku komplikovaný syndromem suchého oka, pískání v uších a šum, celoroční rýma (často až do zelena), častý kašel (husté žluté hleny), vyskytuje se tlak na hrudi, palpitace.
Tento stav byl diagnostikován jako postižení Shao Yangových oblastí a nerovnováha žlučníku a jater s postižením sleziny.
☯️ Princip léčby: Léčba pomocí fytoterapie (bylinek), akupunktury a masáží Tui-Na
☯️ Výsledek: Po měsíci léčby celá řada příznaků odezněla a stav se výrazně zlepšil.
☯️ Názor klienta: „Již netrpím bolestmi hlavy, ty přijdou jen zřídka a trvají krátkou dobu, žaludeční problémy a bolesti v podžebří vymizely, nicméně stravu si hlídám stále. Pocit knedlíku v krku vymizel. Tlaky na hrudi a palpitace taktéž vymizely spolu s pískáním v uších.“

PŘÍBĚH SEDMÝ

☯️ Terapeut: Petra Vachová
☯️ Hlavní potíže: Ženu trápily 6,5 let potíže s chlamydiemi
☯️ Princip léčby: Léčba pomocí fytoterapie (bylinek)
☯️ Výsledek: Během 4 měsíců se snížily hodnoty z 3,70 na 0,30
☯️ Názor klienta: „Byla jsem dnes na testech chlamydii a za ty 4 mesice jsou uplne pryc. Mam vsechno negativni. Fakt uzasne! S doktorem 6,5 roku a s Vama 4 mesice. Diky moc!"
PŘÍBĚH OSMÝ
☯️ Terapeut: Petra Vachová
☯️ Hlavní potíže: Žena s bolestí kotníku, v důsledku uhýbaní před bolestí špatný pohybový vzorec a bolest kolene i kyčle. Noha několikrát operována
☯️ Princip léčby: Léčba pomocí akupunktury a fytoterapie (bylinek)
☯️ Výsledek: Po 14 dnech terapie je noha v pořádku a bez bolestí
PŘÍBĚH DEVÁTÝ
☯️ Terapeut: Vladimír Maňásek
☯️ Klient: Chlapec 13 let, vokální tiky
☯️ Hlavní potíže: U chlapce se poslední 2 měsíce před koncem školy začaly projevovat četné hlasové tiky, opakující se i několikrát za minutu. Od útlého dětství jej trápí tiky motorické, které v době terapie téměř nepozoroval. Bývaly bolesti hlavy a časté záchvaty vzteku. Chlapec od září nastupuje do nové školy. Období před koncem roku pro něj bylo poměrně náročné, jelikož mění školu a emoce s tím spojené nedokázal adekvátně projevit. Došlo tak k vzedmutí se jaterního větru na podkladě nedostatku Yin Jater.
☯️ Princip léčby: Léčba pomocí fytoterapie (bylinek)
☯️ Výsledek: Po 14 dnech užívání bylinné směsi tiky ustoupily téměř úplně. Následně byla podána vyžívující směs, aby nedošlo k opětovným problémům. Takto se mohou naše neprojevené emoce přeměnit a vytvořit vážnější problém.

Podzim z pohledu TČM

Dnes si povíme něco o podzimu. Podle evropského kalendáře začíná podzim na rovnodennost 22.9, v keltském a taoistickém kalendáři o něco dříve a to 11.9. Tři podzimní měsíce se nazývají „ naplňování a dozrávání. V tomto období ubývá Yangvé energie a příroda již nebujní ale dozrává a utišuje se. Energie rostlin se pomalu stahuje do kořenů aby přežily zimu, opadává listí i plody. Podzim je pod nadvládou elementu kovu, kterému v našem těle přináleží orgán plic a tlustého střeva. Energie kovu je Yinová má tendence klesat dolů a stahovat se dovnitř, barvou tohoto elementu je bílá, jeho chutí ostrá. Qi země se stává ostřejší a Qi země se projasňuje. My bychom měli chodit dříve spát a vstávat se slepicemi. Tím zajistíme duševní klid a zmírníme dopad ostrého podzimního vzduchu. Dále má člověk shromažďovat duševní energii a svou pozornost již neobracet směrem ven, tím zajistíme čistotu plicní Qi. Taková je podzimní atmosféra kdo se jí protiví může v zimě trpět nedostatkem energie a průjmovými onemocněními. Proto se na podzim sklízí plody zasazené a vytváří se zásoby na zimu. Měly bychom zklidnit fyzickou aktivitu, ubrat pohybu čas věnovat sami sobě duchovní práci a meditaci. Je to vhodný čas na studium a přípravu na tichou zimu.

Vhodné je tomuto období přizpůsobit i stravu. Zajistíme si tak dobré živení organizmu před zimou. Měli bychom si dát pozor na suchý patogen, proto je vhodné do jídla zařadit houby, ořechy, semena, vejce a med tedy suroviny které přirozeně zvlhčují. Z technik úpravy jídla je především vhodné pomalé vaření v menším množství vody, pečení a vaření v tlakovém hrnci. Vhodné je zařazovat pravidelně hutné polévky, masové vývary, omáčky, luštěninové polévky a dušené ovoce. Zkrátka jídlo by mělo by mělo obsahovat více Yinové složky. Při výběru surovin nám pomůže bílá barvy a pikantní chuť jsou to například ředkev, křen a pórek. Pozor však na přemíru ostré chuti ta poškozuje plíce a játra. Mezi vhodné obiloviny patří dlouhozrnná rýže, slzovka, jáhly a ječmen. Z luštěnin volíme bílé fazole a čočku. Vhodnou zeleninou jsou ředkvičky, ředkve, pórek, kedlubna, cibule, křen, česnek, zázvor, celer, květák, petržel a mrkev. Jablka, hrušky, šípky jsou ideální podzimní ovoce. Z živočišných surovin je dobrá například kachna. Kořením podzimu jsou kmín, kardamom,  koriandr,  kurkuma  ,kajenský  pepř,  hřebíček, kardamom,  bazalka,  řeřicha,  fenykl,  česnek,  ředkvičky,  cibule,  šalvěj, saturejka,  tymián,  řeřicha,  len,  rozmarýn,  jeřabina,  majoránka, rakytník. Vhodné je taktéž nepoužívat příliš olivový olej, ale nahradit jej například sezamovým olejem nebo ghi. Tím zajistíme že naše tělo bude v podzimních měsících prosperovat a bude připraveno na zimu.

Na podzim je typické že mnozí z nás onemocní. V tomto období dominuje patogen chladného větru který při vpádu do těla způsobuje chřipkové příznaky. Pokud teprve cítíme že na nás něco leze a nemoc ještě nepropukla znamená to že patogen je zatím na povrchu těla a svádí souboj s naší obranou Qi která je kontrolována plícemi. Pomoci dostat vítr z těla můžeme například zázvorovým čajem který otevírá povrch a zahřívá čímž vytlačí patogen ven z těla. Dále je vhodné při začátku nachlazení kdy je přítomna vysoká horečka, třesavka, pocit horkosti po nachlazení, pocení, ucpaný nos s hustým hlenem, vykašlávání žlutých hlenů, bolest krku bleskurychle nasadit směs čistý tok řeky 013 ta zamezí rozvoji a prostupu patogenu do hlubších vrstev těla. Pokud je přítomno pocení, mírná horečka se zimnicí a ucpaný nos je dobré podat skořicovníkovou směs 008. O metodě Gua-sha jsme mluvily již v jednom z předchozích článků, tato technika otevírá povrch a větrné body na krku kterými vítr do těla vstoupil a pomůže k jeho vyloučení. Zvládnout tuto techniku není nikterak těžké a i přes nepříjemný pocit spojený s jejím provedením, je jen malou daní za to že následující den již budeme fit a nestrávíme týden v posteli. Dobrou prevencí je zahalování oblasti krku šátkem nebo límcem. Dále se vyhněme „preventivnímu“ pití zázvorového čaje, svou schopností otevřít povrch nás může vystavit nemalým úskalím kdy patogen má volnou cestu do hlubších vrstev našeho těla. Pokud již zázvorový čaj pijeme „preventivně“ je dobré do něj přidat citrón, ten má tendenci svírat takže povrch uzavře a riziko napadení tím klesá.

Tak čínská medicína pohlíží na podzimní období. Přeji vám aby podzim byl klidný, plný duchovních prožitku a dobrého sezóního jídla. Aby se nám nemoci vyhýbali a naše obranná Qi byla silná tak abychom zimu prožili v pokoji a nechuravěli.

Váš Vláďa

Čínská medicína třetí čast

V tomto článku se budeme věnovat jednotlivým meridiánům, které bývají označovány jako "zvláštní" nebo "speciální." 

 

Meridián početí

Jedná se o jinovou dráhu, která začíná v oblasti pánve, na povrch těla vystupuje u hráze v oblasti řitního otvoru, vede přes genitálie směrem dopředu, stoupá středem břicha k hrudi a krkem ke spodní čelisti. Tam vniká dovnitř, obkružuje rty a vysílá dvě odnože k očím.
 Orgány pod vlivem meridiánu početí: pohlavní orgány, srdce, plíce.
  Energie spojována s touto dráhou je klid a mírnost, vnitřní klid, sebedůvěra, zodpovědnost za sebe sama, důvěra, otevřenost.
  Projevy nerovnováhy energie meridiánu početí na fyzické úrovni:
U žen poruchy menstruace, bolesti prsů, bělotok, sklon k potratům, vytváření sraženin v podbřišku, frigidita.
U mužů je s funkcemi dráhy spojen vznik kýly, impotence.
Obě pohlaví – neplodnost, průjmy, zácpa, poruchy močení, zvracení krve, kašel, bolesti zubů a v krku, bolesti v centrální linii přední strany trupu, poruchy trávení, onemocnění srdce a plic, poruchy řeči, ochrnutí obličeje, bronchitida, chraptivost, astma, vysoký krevní tlak, nadýmání, bolest břicha, urogenitální potíže.
  Projevy nerovnováhy energie meridiánu početí na psychické úrovni: Emoční labilita, tréma, nervozita, poruchy řeči, koktavost, slabá vůle, pocity studu, stydlivost, červenání se, napětí, svírání na hrudi.

 

Meridián řídící

Jedná se o jangovou dráhu, která začíná v oblasti pánve a stoupá vnitřkem těla k ledvině. Proud energie je veden další vnitřní větví dolů k hrázi a tam vystupuje na povrch. Vede ke kostrči, středem páteře nahoru k hlavě a do mozku. Přes nejvyšší bod hlavy se hlavní proud stáčí k čelu a nosu a končí na horní dásni.
 Orgány pod vlivem řídícího meridiánu: žaludek, žlučník, játra, urogenitální oblast.
Energie spojována s touto dráhou je radost ze života, podnikavost, klid, vyrovnanost.
Projevy nerovnováhy energie řídícího meridiánu na fyzické úrovni: Nervové poruchy, křečovité záchvaty epileptické povahy, bolesti vystřelující z podbřišku nahoru až k srdci, zaražené močení, hemoroidy, pomočování a sucho v krku, neplodnost, páteř se napružuje (v křeči) a prohýbá se dozadu, křečovité ztuhnutí páteře a mdloby. Člověk se nemůže vyprázdnit vpředu ani vzadu a mívá kýlu, nedostatek vitality, sexuální poruchy, bolesti zad. Infekční nemoci, nachlazení, krvácení z nosu, bolesti hlavy, bolesti zad, únava, bronchitida, nervová slabost, nemoci pohlavní a močových cest.
Projevy nerovnováhy energie řídícího meridiánu na psychické úrovni: Nedostatek tvořivosti, nesamostatný úsudek, nejasné myšlení, neschopnost prakticky uskutečňovat životní plány, zvýšená pozornost vůči detailům, pocity nadměrné zodpovědnosti, deprese, pokleslost na mysli, nedostatek energie.
Meridián ústřední
 

Je to jinová párová dráha. Vychází z podbřišku a jde přes hrudník až ke klíční kosti. V dolní části břicha se rozvětvuje do pěti úseků.
  Orgány pod vlivem ústředního meridiánu: žaludek, močový měchýř, pohlavní orgány, srdce.
  Energie spojována s touto dráhou je hněv.
  Projevy nerovnováhy energie ústředního meridiánu na fyzické úrovni: trávicí systém - stagnace v břišní oblasti spojená s plynatostí, říháním, nechutenstvím, bolesti břicha, poruchy stolice, průjmy, vředová choroba žaludku a dvanáctníku, zvracení až zvracení krve
srdeční systém - bušení srdce, srdeční nevolnost
urogenitální systém - poruchy činnosti pohlavních orgánů, neplodnost, poruchy menstruace, silná menstruace spojená se závratěmi, bolest v podbřišku spojená s výtokem z močové trubice, enuréza
ostatní - chronické poruchy výměny látkové, neurčité stěhovavé bolesti.
  Projevy nerovnováhy energie ústředního meridiánu na psychické úrovni: Nespavost, návaly hněvu.
Meridián jangový patní


Vede od zevního kotníku po straně těla až k rameni, kde prochází několika body drah trojitého zářiče, tenkého střeva a žlučníku. Pokračuje po krku až na spánkovou oblast a záhlaví.
 Orgány pod vlivem jangového patního meridiánu: Ovládá zevnějšek celého těla. Reguluje tok energie a jangu a koordinuje jangové dráhy.
 Energie spojována s touto dráhou je psychická pohoda.
 Projevy nerovnováhy energie jangového patního meridiánu na fyzické úrovni: Zánětlivé kožní afekce, furunkly, bolesti u srdce, onemocnění kloubů, křečovité ztuhnutí svalstva v její linii, nebo naopak atrofie podél vnitřní strany nohy, periartritidy, cervikobrachiální a cervikokrainální syndrom, nachlazení, vysoké teploty spojené se zimnicí a třesavkou, zatmění před očima při náhlém zvednutí ze sedu, bolest u vnitřního koutku oka,
nespavost, dechové potíže, bolesti v pase až epileptické záchvaty, ochrnutí poloviny těla, zhrubnutí a ztvrdnutí pokožky.
 Projevy nerovnováhy nergie jangového patního meridiánu na psychické úrovni: Psychická a duševní ochablost.
Meridián jinový patní
Je to jinová párová dráha. Je sdružena s dráhou ledvin. Začátek má pod vnitřním kotníkem, jde souběžně s dráhou ledvin až k vnitřnímu koutku oka, kde se spojuje s dráhou močového měchýře a meridiánem jangovým patním.
 Orgány pod vlivem jinového patního meridiánu: Řídí motorické a kloubní funkce dolních končetin, zejména u žen. S meridiánem jangovým patním má protichůdné doplňující se funkce. Zavírá oči a má vliv na spánkovou fázi.
Projevy nerovnováhy energie jinového patního meridiánu na fyzické úrovni: Nadměrný útlum,
epilepsie, bolesti kloubů, záněty (zejména u žen), bolest v kříži vystřelující do stydké krajinyspasmy dolních končetin, má vliv na průběh porodu, impotence, bolesti močového měchýře, silné a neustávající menstruční krvácení, zažívací a střevní potíže, zvracení a průjem, žloutenka, prudké bolesti v břiše a podbřišku, u mužů kýla, chronická laryngitida, horečky se zimnicí a třesavkou, pokožka hrubne a tvrdne, poruchy v oblasti krvetvorby.
Projevy nerovnováhy energie jinového patního meridiánu na psychické úrovni: Nespavost.
Meridián opasku
Jangová nepárová dráha. Počátek má pod druhým bederním obratlem. Jako jediná nevede vertikálně, ale obtáčí trup asi ve výši kyčelních hřebenů. Spojuje všechny dráhy a je regulátorem ostatních drah. Přes tento meridián můžeme velmi rychle vyrovnat energii ve všech ostatních meridiánech.
 Orgány pod vlivem meridiánu opasku: Celý organismus.
Projevy nerovnováhy energie meridiánu opasku na fyzické úrovni: Migrény, funkce pohlavních orgánů,
gynekologické potíže, poruchy menstruace, výtok, výhřez dělohy, alergie, napětí a plnost břicha, křečovité a bolestivé stavy kloubů a svalstva, anémie, hubnutí
ochablost pasu a dolních končetin, svalové atrofie, slabost a pohybové poruchy dolních končetin.
Projevy nerovnováhy energie meridiánu opasku na psychické úrovni: Pocity slabosti a vyčerpání
Meridián jangový patní
Jangová párová dráha, která vede od zevního kotníku po straně těla k podpaží a k rameni. Dále přes krk, tvář, k vnitřnímu koutku oka, přes čelo až do záhlaví.
 Orgány pod vlivem jangového patního meridiánu: Řídí a reguluje hybnost dolních končetin a jejich kloubní funkce. Rozhojňuje a akumuluje výživovou energii na povrchu těla. Tvoří vzájemně se doplňující dvojici s meridiánem jinovým pojivovým (ten probereme příště). Přináší výživné látky očím, a proto se podílí na zavírání a otevírání víček a také na střídání spánku a bdění. Udržuje otevřené oči a bdělou mysl.
 Projevy nerovnováhy energie jangového patního meridiánu na fyzické úrovni: Migrenózní stavy, hemikranie s bolestmi za očima, epilepsie, ochrnutí poloviny těla, zvednutá ramena a dýchání s otevřenými ústy,
zatmění před očima při náhlém zvednutí se ze sedu,
bolesti kostí a kloubů, ischialgie, kloubní záněty, poruchy hybnosti dolních končetin, křeče a ztuhnutí nebo atrofie svalstva podél vnitřní strany nohy, šumění v uších, avitaminózy z poruch resorpce, nedostatečná obranná síla,
alergie, náhlé horečky spojené se zimniční třesavkou,
bolest u vnitřního očního koutku.
 Projevy nerovnováhy energie jangového patního meridiánu na psychické úrovni: Rozčilení a
nespavost.