Neurologie

Libuše Baselová

  • Neurologie I.
  • Neurologie II.
  • Akupunktura
libuse baselova | Libuše Baselová

Vzdělání

Lékařská fakulta UP Olomouc 1974

Atestace I. stupně z oboru neurologie v roce 1978

Atestace II. stupně z oboru neurologie v roce 1987

Pracovní zkušenosti

1993 – 2023 soukromá neurologická praxe Havířov

1990 – 1993 vedoucí lékařka neurologických ambulancí NsP Havířov

1989 – 1990 primářka neurologického odd. LDN Orlová

1982 – 1989 práce ambulantního neurologa v NsP Havířov

1974 – 1981 lékařka neurologického lůžkového odd. KÚNZ Ostrava-Zábřeh

Certifikáty a diplomy

Atestační diplomy a Diplomy celoživotního vzdělávání

Klinická elektroencefalografie

Kredit I.st. odborné způsobilosti k provádění akupunktury v rámci atest.oboru

Certifikát o absolvování čínské ušní akupunktury

Příběh Libuše

Jsem absolventkou lékařské fakulty UP v Olomouci. Již za studií mne zajímal obor neurologie, kterému se profesně celý život věnuji. Úspěšně jsem v tomto oboru složila atestaci I. a II. stupně a po přechodném období práce na neurologickém lůžkovém odd. pracuji v ambulantní sféře tohoto oboru. Protože neurologie zaujímá pestrou paletu onemocnění, kde ne vždy jen klasický medicínský tzv. západní přístup k nemocnému vede k plné úlevě potíží pacienta, snažila jsem se doplnit si i orientaci v tradiční čínské medicíně. V mém oboru např. funkční poruchy hybného systému – tzv. vertebrogenní onemocnění skýtají velké pole působnosti právě pro metody tradiční čínské medicíny. Dále u bolestí hlavy, kde byl vyloučen závažný organický původ těchto potíží, se metody TČM velmi dobře uplatňují.

Stejně tak i různé bolestivé stavy – neuralgie trojklanného nervu nebo tzv. úžinové syndromy na končetinách např. syndrom karpálního tunelu, lze řešit v časných stádiích za pomoci metod TČM. I u akutního postižení periferních nervů, jako je obrna lícního nervu nebo obrna periferního nervu na končetinách, lze nemocným takto postiženým úspěšně pomoci. Ale nejen ale u akutních stavů, stejně tak i v rámci rehabilitace lze akupunkturou i masážemi pomoci zmírnit např. spasticitu na končetinách po prodělané CMP a tím nemocnému zlepšit jeho hybnost a přispět k větší soběstačnosti. Toto je jen malý přehled onemocnění, kde lze ve spolupráci lékaře a odborníka v TČM velmi dobře a úspěšně nemocným pomoci v jejich problému. Proto jsem v r. 1993 absolvovala kurz akupunktury pořádaný Českou lékařskou akupunkturistickou společností pod hlavičkou ČLS J.E.Purkyně Praha a v letech 2005-2008 tříletou školu TČM Bohemia pod vedením MUDr.Luckého. Zde jsem se i seznámila s paní Petrou Vachovou, se kterou nyní na pracovišti SAKURA CLINIC spolupracuji.

Klientská zóna

Udělejte první krok ke zdraví

Rezervujte si svůj termín přes Klientskou zónu, nebo nám jednoduše zavolejte.